• galleribilde
  • galleribilde
  • galleribilde
  • galleribilde
hovedbilde

Hugging av skip og fartøyer

Norscrap West AS tar imot og hugger skip og fartøyer i de fleste kategorier i en moderne slipp ved vårt anlegg på Hanøytangen. Slippen er designet for å ivareta både det ytre miljø, personell og utstyr for gjenvinning av jern og metaller på en sikker og forsvarlig måte. Fast dekke og membran er etablert på hele området iht myndighetenes miljø krav. Miljørennen i slippen er utstyrt med 3 barrierer for beskyttelse mot uønsket utslipp av eventuell olje, drivstoff, forurensede stoffer etc til sjø.

Sammen med kunden ønsker vi i en tidlig fase å kartlegge hvilket farlig avfall som er på fartøyet. Miljøkartlegging gjennomføres etter mottak, basert på dette gjennomføres en miljøsanering hvor alt farlig avfall fjernes og håndteres sikkert og forsvarlig før levering til godkjente mottak.

Etter fullført miljøsanering hugges fartøyet for gjenvinning av jern og metaller. All bearbeidelse av materialer til gjenbruk utføres ved vårt anlegg.

Ta gjerne kontakt for en prat, vi ønsker å tilby en sikker og miljømessig forsvarlig håndtering av kundens fartøy i siste fase, samtidig som kunden godtgjøres verdier for alt jern og metall.

Pristilbud gis normalt innen 2 dager.

Hoved data for Slippen:

Max Lengde: 150 meter

Max Bredde: 34 meter

Max Kapasitet tonnasje/ vekt: 5000 tonn

Video av klipping skip.