Vårt moderselskap og eier Hellik Teigen Group:
Vårt moderselskap og eier Hellik Teigen Group:Vår samarbeidspartner innen riving og saneringsoppdrag, PeWe AS:
Vår samarbeidspartner innen riving og saneringsoppdrag, PeWe AS:

Vår avtalepartner innen vraking av biler, Bilgjenvinning AS
Vår avtalepartner innen vraking av biler, Bilgjenvinning AS